Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού

Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις σε θέματα ακινήτων
Εξοικονόμησης ενέργειας - Ενεργειακή αναβάθμιση
Ταυτότητα κτιρίου - Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Πιστοποιητικό Eνεργειακής Aπόδοσης
Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ΔΕΗ

    Ωράριο λειτουργίας


    ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • 900 - 1500
  • 1800 - 2100