Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων / καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επαγγελματικών χώρων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή .
Συνεργαζόμαστε με μηχανικούς και τεχνικούς όλων των κλάδων υποστηρίζοντας πλήρως και σε όλα τα στάδια τη νεα σας επαγγελματική δραστηριότητα.

 • Αρχικά κάνουμε έλεγχο καταλληλότητας του χώρου που σας ενδιαφέρει για να στεγάζει την επαγγελματική δραστηριότητά σας.
 • Στη συνέχεια προχωρούμε σε έλεγχο νομιμότητας με βάση την τρέχουσα νομοθεσία και σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιολογητικά και τις πιθανές τροποποιήσεις που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
 • Τέλος σας εκδίδουμε όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις και μελέτες που χρειάζονται προς ολοκλήρωση της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η σωστή Διαδικασία ( BHMA - BHMA)

1. Καθορισμός δραστηριότητας

Ο καθορισμός της δραστηριότητας είναι πολύ σημαντικό να γίνει ευθύς εξ αρχής και αυτό γιατί η δραστηριότητα είναι αυτή που θα καθορίσει τις απαιτήσεις του χώρου

2. Βασικές νομοθετικές αλλαγές

Ενημερώνεστε για τις βασικές αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει το είδος της επιχείρησης που θέλετε να ξεκινήσετε...

3. Αναζήτηση Χώρου – Βασικές προϋποθέσεις

Κατά την αναζήτηση του χώρου και πριν αποφασίσετε οριστικά θα πρέπει να ελέγξετε τις κρίσιμες παραμέτρους για να εκδώσετε στο τέλος την άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, όπως η νομιμότητα του χώρου, η δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας που θέλετε στη θέση που βρίσκεται το κατάστημα (χρήση γης) και η σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας (όπου απαιτείται),η σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή της οικοδομής στην οποία βρίσκεται το κατάστημα.

4. Προέγκριση Ίδρυσης για τη λειτουργία καταστήματος

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης
.Για τη χορήγηση της προέγκρισης λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, τη φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης

5. Επίσκεψη στο Υγειονομικό - Προέλεγχος

Το επόμενο βήμα είναι μια επίσκεψη στην Υγειονομική Υπηρεσία, η οποία θα σας δώσει κατευθυντήριες γραμμές ως προς την προετοιμασία του καταστήματός σας.

6. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης και μέσα στο χρόνο ισχύος της, αφού έχουν γίνει στο κατάστημα όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο όλα τα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του καταστήματος.

7. Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας

Για ορισμένα καταστήματα, ο ενδιαφερόμενος απλά γνωστοποιεί στον Δήμο τη λειτουργία της επιχείρησής του (αφού βέβαια σε προηγούμενη φάση έχει λάβει την προέγκριση) χωρίς να χρειάζεται να καταθέσει πλήρη φάκελο και να περάσει από τον έλεγχο της Υγειονομικής Υπηρεσίας

Ενας χρήσιμος οδηγός

Πατήστε στην εικόνα και κατεβάστε ένα χρήσιμο οδηγό του Δήμου Ηρακλείου με όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε για να εκδόσετε άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλεο Κρήτης

οδηγος αδειοδοτησης καταστηματων υγειονομικου
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς
 • Στην κατηγορία 1 ανήκουν οι Παρασκευαστές και οι Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς. Πιο συγκεκριμένα: οι παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, οι παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και οι μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Αποθήκευση - Διανομείς και Μεταφορείς
 • Στην κατηγορία 2 ανήκουν οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάζουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας − Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο. Επίσης, ανήκουν οι Μεταφορείς (οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών) και τα Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής και πώλησης τροφίμων ποτών (μηχανήματα αυτόματης παρασκευής − πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο).
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
 • Στην κατηγορία 3 ανήκουν οι επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, καθώς και οι επιχειρήσεις πώλησης αυτών των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις). Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα: Παντοπωλεία, Οπωροπωλεία, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Πρατήρια Κατεψυγμένων Προϊόντων, Καφεκοπτεία, Πρατήρια Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήρια Άρτου, Καταστήματα Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών Προϊόντων, Καταστήματα Εμφιαλωμένων Ποτών (κάβα), Υπεραγορές Τροφίμων, Λαϊκές Αγορές, η Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων εντός αναπηρικών περιπτέρων και καταστημάτων ψιλικών, οι Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων και ποτών και η Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης, Επιχειρήσεις Αναψυχής, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 • Στην κατηγορία 4 ανήκουν οι επιχειρήσεις:
   Οι Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
  χωρίζονται σε:

  i) Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος, οι οποίες διαθέτουν σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμουν κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην υποκατηγορία αυτή ανήκουν: τα Ζαχαροπλαστεία με τραπεζοκαθίσματα, τα Αναψυκτήρια, τα Μπουγατσάδικα, τα Γαλακτοπωλεία, τα Λουκουματζίδικα και τα καταστήματα του άρθρου 42 της υγειονομικής διάταξης.

  ii) Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, στις οποίες δηλαδή παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Πιο συγκεκριμένα, στην υποκατηγορία αυτή ανήκουν: τα Εστιατόρια, τα Ψητοπωλεία, τα Σνακ Μπαρ , τα Οβελιστήρια, οι Πιτσαρίες, οι Ψαροταβέρνες.

  iii) Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  Πιο συγκεκριμένα στην υποκατηγορία αυτή ανήκουν: τα Αναψυκτήρια Περίπτερα, τα Κινητά καταστήματα (καντίνες), οι Πλανόδιοι μικροπωλητές τροφίμων και ποτών.

   Οι Επιχειρήσεις αναψυχής
  διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
  i) Επιχειρήσεις Αναψυχής, στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά καιbαναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια). Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν: τα Καφενεία, οι Καφετέριες, τα Μπαρ, τα Open Bar, τα Κυλικεία.
  ii) Κέντρα Διασκέδασης είναι οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως μουσικού, προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α−ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).
  iii) Στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων είναι αυτοί στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους, που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές − εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

   Οι Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα, Καταστήματα που ανήκουν στην Κατηγορία είναι:
  Κομμωτήρια, Κουρεία, Καταστήματα Περιποίησης Χεριών -Ποδιών, Εργαστήρια Δερματοστιξίας (tattoo).
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας
 • Στην κατηγορία 5 (Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας) συμπεριλαμβάνονται: τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, τα οποία υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει.
 • 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου (έντυπη από την Υπηρεσία μας)
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο φύλλου οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση παλαιότητας
 • 3. Διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής (απόσπασμα σχεδίου πόλης) το οποίο θα καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και θα είναι σημειωμένη η θέση του καταστήματος ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα (π.χ. σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες αθλητικούς χώρους κ.α. τα οποία ο μηχανικός θα σημειώνει σε υπόμνημα πάνω στο διάγραμμα κάλυψης)
 • 4. Τεχνική έκθεση Μηχανικού η οποία θα φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του και θα αναφέρει:
  α) αν βρίσκεται εντός οικισμού που έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός ή σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κτίριο διατηρητέο κ.λπ. και τίθενται εκ του λόγου αυτού ειδικότεροι περιορισμοί,
  β) εάν βρίσκεται σε αιγιαλό και παραλία, σε δασική περιοχή και αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο,
  γ) εάν το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία όσων διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 180/79, εάν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λπ. (όπως παραπάνω) ούτως ώστε η Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου να μπορεί να εξακριβώσει εάν επηρεάζει την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης (να αναγράφεται η απόσταση σε μέτρα).
 • 5. Βεβαίωση χρήσης γης για τη συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης από την αρμόδια Πολεοδομία.
 • 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει: Αν είναι πολυκατοικία ή όχι ,Aν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του καταστήματος, Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του καταστήματος. Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο.
 • 7. Για Εταιρεία: Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για τις ΑΕ ή ΕΠΕ, ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.
 • 8. Αρχαιολογία
Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθενται μετά την προέγκριση ίδρυσης του καταστήματος, όπου αυτή απαιτείται.
 • 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
 • 2. Οικοδομική άδεια, φωτ/φο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
 • 3. Βεβαίωση χρήσης γης από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
 • 4. Κατόψεις (3) οι οποίες συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών.
 • 5. Τρία (3) διαγράμματα ροής τα οποία συντάσσονται και υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.
 • 6. Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο αρμόδιο τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).
 • 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:  Αν είναι πολυκατοικία ή όχι  Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του καταστήματος  Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του καταστήματος. Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών καταστημάτων και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται σε περίπτωση που το κατ/μα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
 • 8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
 • 9. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοαντίγραφο).
 • 10. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ υπογράφουσα ……….… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ. 180/79, όπως αυτό ισχύει». Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης και των κατ/των προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών.
 • 11. Παράβολο (…………) € το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61167/17-12-07 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του καταστήματος).
 • 12. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • 13. Δημοτική ενημερότητα (του ενδιαφερομένου) από το γραφείο 4 & 6του Δήμου Ηρακλείου με τελευταία απόδειξη της ΔΕΗ του καταστήματος και το μισθωτήριο (εάν δεν έρθει ο ίδιος με εξουσιοδότηση).
 • 14. Για Εταιρεία: Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται: α) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή. β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. γ) Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. – Ε.Π.Ε. των μελών του Δ.Σ. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ (παρ. 11).
 • 15. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70 και Π.Δ. 118/2006).