Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Ενοποίηση- Διαχωρισμός παροχών ΔΕΗ
Νοεμβρίου 4, 2016
Σήμανση ηλεκτρικών συσκευών
Δεκέμβριος 1, 2016

Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:
  • επικυρωμένη εξουσιοδότηση
  • αστυνομική ταυτότητα

Υπογράφοντας νέο συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου.
την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)
αποδεικτικό του ΑΦΜ σας
ένα αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Εφορία ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας.