Βασικά Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα Ψύξης
Φεβρουάριος 3, 2015
Τηλεμετρία Φωτοβολταικων
Απρίλιος 4, 2015

Βασικά Συστήματα Θέρμανσης

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων διακρίνονται και κατηγοριοποιούνται βάσει των εξής χαρακτηριστικών:

 • Την τοπολογία τους
   (κεντρικά , ημικεντρικά , τοπικά).
 • Την πηγή ενέργειας
   την οποία μετατρέπουν σε θερμότητα ( Πετρέλαιο , Φυσικό αέριο, Υγραέριο, Βιομάζα, Ηλεκτρική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια, Γεωθερμία ,κ.α.).
 • Το μέσο παραγωγής θερμότητας
   (λέβητας & καυστήρας, Αντλία θερμότητας , Ηλεκτρική συσκευή, Τοπικός θερμαντήρας , Ανοικτή εστία – τζάκι , Εναλλάκτης αποκεντρωμένου συστήματος , Ηλιακό σύστημα κ.α).
 • Το μέσο διανομής της παρεχόμενης θερμότητας
   (νερό, αέρας, ψυκτικό υγρό-φρέον , ατμός κ.α.)
 • Τις τερματικές μονάδες απόδοσης της θερμότητας
   (σώματα ακτινοβολίας, τοπικές συσκευές φυσικής η βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα, στόμια αέρα σε δίκτυο αεραγωγών , ενδοδαπέδια , ενδοτοίχια σσυστήματα κ.α)

Μια σειρά από διαφορετικές επιλογές δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να επιλέξει τον τρόπο θέρμανσης του σπιτιού του με βάση τις προσωπικές του ανάγκες και φυσικά τοις οικονομικές του δυνατότητες.

Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις τεχνολογίες θέρμανσης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης , καθώς επίσης και να καταγράψουμε τα ενδεικτικά κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας τους..

Λέβητες ΠετρελαίουΛέβητες PelletΛέβητες ΞύλουΗλεκτρικοί ΛέβητεςΛέβητες Φυσικού αερίουΕνεργειακά ΤζάκιαΣόμπες pellet και ξύλουΑντλίες ΘερμότηταςΘέρμανση με ηλεκτρικές συσκευές

Ο συγκεκριμένος τύπος θέρμανσης είναι ο ποιο συνηθισμένος στην Ελλάδα και τα περισσότερα ελληνικά κτίρια από το 1960 και μετά, κατασκευάστηκαν με πρόβλεψη χρήσης κεντρικής θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου.

Παρόλα αυτά, λόγο περιορισμένης ύπαρξης ορυκτών πόρων , αύξησης φόρων πετρελαίου αλλά και της αυξημένης ζήτησης , η τιμή του πετρελαίου παρουσιάζει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια καθιστώντας το συγκεκριμένο τύπο θέρμανσης ιδιαίτερα αντι-οικονομικό. Ο παραπάνω λόγος σε συνδυασμό με την είσοδο στην αγορά νέων σύγχρονων τεχνολογιών θέρμανσης οδηγεί στην αναζήτηση άλλων μεθόδων θέρμανσης των κτιρίων….

Εκτός από την οικονομική πλευρά, ένα άλλο μειονέκτημα του συγκεκριμένου τύπου θέρμανσης είναι η απαίτηση για μεγάλους χώρους εγκατάστασης (λέβητας, δεξαμενή πετρελαίου , καυστήρας, δίκτυο σωληνώσεων κλπ.).

Τέλος, ως προς την περιβαλλοντική πλευρά , το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου τύπου θέρμανσης είναι υψηλό, ενώ τα παραπροϊόντα της καύσης παραμένουν στο χώρο του λέβητα και για αυτό απαιτείται συνήθως ετήσια συντήρηση.

Εκτιμώμενο κόστος (για θέρμανση χώρου 100m2 σε πολυκατοικία , με ελλειπή μόνωση στην κεντρική Ελλάδα): 1300 λίτρα πετρελαίου –> (ισοδύναμο με 12000KWh) –> 1750 Ε (για 1,35 Ε το λίτρο πετρελαίου)

Στους λέβητες pellet η παραγωγή θερμότητας γίνεται με την καύση pellet. Η πρώτη ύλη για τα pellet είναι αγροτικά υπολείμματα από καθαρό , ξηρό ξύλο , χωρίς μολυντές και άλλα πρόσθετα.

Ανάλογα με την προέλευση του λέβητα και τη δυναμικότητά του , το αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης κυμαίνεται από 1500 Ε έως 4000 Ε.
Στα περισσότερα είδη λεβήτων pellet , η λειτουργία τους είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή ο ανεφοδιασμός του καυστήρα γίνεται αυτόματα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες και θερμοστάτες που καθορίζουν πόσα pellets θα χρησιμοποιηθούν κάθε στιγμή.

Η τιμή του pellet εξαρτάται από την ποιότητά του και την ενεργειακή του πυκνότητα.Γενικότερα πάντως από οικονομικής απόψεως , με βάση την υπάρχουσα τιμή πώλησης των pellets και την θερμογόνο δύναμή τους, το κόστος λειτουργίας των λεβήτων αυτών, είναι μικρότερο από τους αντίστοιχους του πετρελαίου.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου είδους θέρμανσης είναι , ότι οι λέβητες pellet, μπορούν να συνδεθούν στο υπάρχον σύστημα σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων (μια υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης) , ενώ μπορούν να λειτουργήσουν τόσο αυτόνομα όσο και συνδυαστικά με άλλα είδη θέρμανσης.

Ένα βασικό μειονέκτημα όμως είναι ότι οι λέβητες pellet απαιτούν συχνή συντήρηση καθώς χρειάζονται τακτικό καθάρισμα από τα διάφορα κατάλοιπα της καύσης .
Επιπλέον χρειάζεται τακτικός ανεφοδιασμός του συστήματος τροφοδοσίας (2-5 φορές τη βδομάδα ανάλογα το μοντέλο).
Τέλος βασικό μειονέκτημα επίσης είναι ότι απαιτούνται μεγάλοι χώροι για την αποθήκευση των pellets.

Εκτιμώμενο κόστος (για θέρμανση χώρου 100m2 σε πολυκατοικία , με ελλειπή μόνωση στην κεντρική Ελλάδα): 2,6 τόνοι pellet 850 Ε (για 3 Ε το κιλό pellet) [/section]

Στους λέβητες ξύλου ισχύουν σχεδόν τα ίδια με τους λέβητες pellet με τις παρακάτω διαφορές.

Το κόστος λειτουργίας είναι μεγαλύτερο από αυτό των λεβήτων pellet , λόγο της λιγότερο αποδοτικής καύσης του ξύλου.

Η τροφοδοσία στο χώρο καύσης δε γίνεται αυτόματα , αλλά με μέριμνα του χρήστη.

Το αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης είναι 1000 Ε με 2000 Ε.

Ενώ το Εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας είναι περίπου 1000Ε.

Στην περίπτωση αυτή η πηγή ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. , με τη χρήση του οποίου θερμανίνεται νερό το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη μεταφορά θερμότητας στο χώρο.
Για ένα διαμέρισμα 100m2 απαιτείται ένας ηλεκτρικός λέβητας ισχύος 10kW με αρχικό κόστος αγοράς περίπου 1000 Ε με 2000 Ε , ενώ μπορεί να απαιτηθεί και η μετατροπή μονοφασικής παροχής ρεύματος σε τριφασική.

Σημαντικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου τύπου λέβητα είναι ότι απαιτεί ελάχιστο χώρο (μικρό μέγεθος λέβητα), ενώ μπορεί να συνδεθεί στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ – ενδοδαπέδια – fan coils).

Στα πλεονεκτήματα του επίσης συγκαταλέγεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και και για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης.

Σημαντικό μειονέκτημα του συγκεκριμένου τύπου λέβητα είναι ότι το κόστος λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα υψηλό , καθώς για ένα διαμέρισμα 100m2 , απαιτούνται περίπου 12000KWh , τα οποία με μια μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 0,18 Ε/KWh , μας οδηγούν σε κόστος 2160 Ε ετησίως.

Το συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης το οποίο έχει εμφανιστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί ένα μικρού μεγέθους λέβητα φυσικό αερίου , το οποίο τοποθετείται συνήθως στο μπαλκόνι και συνδέεται στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Το αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης του συγκεκριμένου συστήματος είναι περίπου 3500Ε.

Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι οι πολύ μικρές απαιτήσεις χώρου , η παράλληλη θέρμανση και ζεστού νερού χρήσης και το μικρότερο κόστος λειτουργίας σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου.

Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος για ένα διαμέρισμα 100m2 , με βάση την υπάρχουσα τιμή φυσικού αερίου είναι περίπου 1000 Ε και εκτιμάται ότι προβαίνει σε απόσβεση σε περίπου 3-4 χρόνια.

Το βασικό του μειονέκτημα , είναι ότι η τιμή του φυσικού αερίου εξαρτάται από εξωγενείς- πολιτικούς παράγοντες και εκτιμάται ότι θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ζήτησή του.

Το ενεργειακό τζάκι προσομοιάζει τη λειτουργία ενός κανονικού τζακιού με σαφώς καλύτερη απόδοση από τα παραδοσιακά. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση ολόκληρης της κατοικίας και όχι μόνο ενός χώρου.

Η μια επιλογή είναι η μετατροπή του παραδοσιακού τζακιού σε ενεργειακό (κόστος μετατροπής μέχρι 2000 Ε) και η άλλη επιλογή είναι η αγορά νέας εστίας (κόστος αγοράς από 2000 Ε έως 6000 Ε).

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τη θερμότητα που παράγεται από την καύση , διοχετεύοντας την στους γύρω χώρους , είτε μέσω του αέρα (αερόθερμο ενεργειακό τζάκι) , είτε θερμαίνοντας το νερό του υπάρχοντος δικτύου σωληνώσεων και καλοριφέρ της κατοικίας (υδραυλικό ενεργειακό τζάκι).

Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι παρότι η απόδοσή του σε σχέση με τα παραδοσιακά τζάκια είναι πολύ μεγαλύτερη , παραμένει ένας τρόπος θέρμανσης που είναι ιδιαίτερα ζημιογόνος για το περιβάλλον (λόγω της απόρριψης επικίνδυνων παραπροϊόντων της καύσης στην ατμόσφαιρα και τη δημιουργία του φαινομένου της αιθαλομίχλης).
Επιπλέον το κόστος αγοράς θεωρείται ακριβό και η σχέση τιμής-απόδοσης είναι δυσμενέστερη σε σχέση με άλλες μορφές θέρμανσης.

Εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας (για κατοικία 100m2) —> 800 Ε με 1300 Ε (αναλόγως της καύσιμης ύλης)

Η λειτουργία μια σόμπας pellet η ξύλου , παρουσιάζει την ίδια νοοτροπία με αυτή του ενεργειακού τζακιού. Την παραγωγή δηλαδή θερμότητας μέσω της καύσης ξύλου η pellet και τη διανομή της μέσω αέρα , νερού ή τοπικά μέσω του υλικού της ίδιας της σόμπας (π.χ. μαντέμι).

Η τιμή αγοράς τους και εγκατάστασης κυμαίνεται , αναλόγως της δυναμικής τους από 200 Ε έως 3000 Ε.
Το κόστος λειτουργίας τους είναι παραπλήσιο με αυτό του ενεργειακού τζακιού και εξαρτάται από την καύσιμη ύλη.

Η αντλία θερμότητας έχει μπει τα τελευταία χρόνια δυναμικά στην ελληνική αγορά ως μια βασική πρόταση αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με πετρέλαιο. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι αποφέρει εξοικονόμηση έως και 60%.

Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει υψηλή απόδοση (βαθμός απόδοσης μεγαλύτερος του 3) καθώς χρησιμοποιεί κυρίως ανανεώσιμες μεθόδους παραγωγής της θέρμανσης και μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας .

Συγκεκριμένα οι αντλίες θερμότητας , σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης τα οποία χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ώς πηγή ενέργειας , χρησιμοποιούν είτε τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα-νερού / αέρα-αέρα) είτε τη θερμοκρασία του εδάφους (γεωθερμία) για τη μεταφορά της θερμότητας και ένα μικρό ποσό ενέργειας από ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος.

Βασικό επίσης πλεονέκτημα του συστήματος της αντλίας θερμότητας είναι ότι εκτός από θέρμανση , χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης καθώς και για δροσισμό το καλοκαίρι.

Βασικό μειονέκτημά τους αποτελεί το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης και αγοράς (5000+++Ε) το οποίο όμως σε αρκετές περιπτώσεις αποσβένεται γρήγορα , σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.

Σημαντικό επομένως σε μια εγκατάσταση συστήματος αντλία θερμότητας είναι να γίνει σωστή μελέτη του συστήματος ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που όντως παρουσιάζει υψηλό βαθμό απόδοσης και αποτελεί συμφέρουσα λύση.

Εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας (για σπίτι 100m2 , αντλία θερμότητας με βαθμό απόδοσης 3)—> 2300KWh (για περίοδο θέρμανσης) —> περίπου 500 Ε .

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση των χώρων (όπως ηλεκτρικές σόμπες, αερόθερμα, υπέρυθρη θέρμανση , κλιματιστικά κ.α.).

Συνήθως τα συγκεκριμένα συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές μέθοδοι θέρμανσης , για περιορισμένους χώρους , ενώ για κύρια μορφή θέρμανσης κτιρίου θεωρούνται ιδιαίτερα αντι-οικονομικές.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου , η συγκεκριμένες λύσεις προτιμούνται ιδιαίτερα λόγω του πολύ μικρού αρχικού κόστους.

Λόγω της πληθώρας των συστημάτων αυτού του είδους είναι αδύνατη στο συγκεκριμένο άρθρο να αναπτύξουμε πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και εκτιμώμενα κόστη λειτουργίας.Σε επόμενα άρθρα θα αναπτύξουμε κάποιες από τις συγκεκριμένες μεθόδους αναλυτικά…