Βιοκλιματικος Σχεδιασμός Κτιρίων

Τηλεμετρία Φωτοβολταικων
Απρίλιος 4, 2015
Ενοποίηση- Διαχωρισμός παροχών ΔΕΗ
Νοεμβρίου 4, 2016

Βιοκλιματικος Σχεδιασμός Κτιρίων

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

green house 180-150Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα,με σκοπό

την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.
την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης υδάτινων πόρων και τη βελτιστοποίηση χρήσης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Η βιοκλιματική είναι κλάδος της αρχιτεκτονικής που λαμβάνει υπ’ όψη τις επιταγές της οικολογίας και της βιωσιμότητας (sustainability).

Συνοψίζοντας , ο βιοκλιματικός σχεδιασμός καλείται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development), και το κτίριο σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η θέρμανση , ο δροσισμός και ο φωτισμός του να επιτυγχάνονται με παθητικά-φυσικά μέσα , με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Το βιοκλιματικό κτίριο της εικόνας είναι σχεδιασμένο μέσω του λογισμικου 3d σχεδίασης google sketchup.

Στόχοι Βιοκλιματικού ΣχεδιασμούΒασικές Αρχές

Συνοπτικά, οι στόχοι του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι:

Η εξασφάλιση ηλιασμού το χειμώνα
Η προστασία από τους δυνατούς ανέμους του χειμώνα
Η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας το χειμώνα
Η προστασία από τον ήλιο του καλοκαιριού
Η εκμετάλλευση των δροσερών ανέμων το καλοκαίρι
Η απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι

Μορφή και προσανατολισμός
Οικοδομική, Θερμομόνωση, αεροστεγανότητα
Ηλιοπροστασία και σκίαση
Φυσικός φωτισμός
Φυσικός αερισμός
Συστήματα παθητικής θέρμανσης
Συστήματα παθητικού δροσισμού