Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Το Γραφείο μας διαθέτει Πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων και αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Κρήτης.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( ή όπως αλλιώς είναι γνωστό - ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι πια απαραίτητο για την ενοικίαση και την αγορά η πώληση ενός ακίνητου.

Πότε είναι απαραίτητο;

Αγορά-πώληση ακίνητου

Προσκομίζετε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης στον συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή των συμβολαίων

Ενοικίαση ακινήτου

Συμπληρώνετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τον Αριθμό ασφαλείας του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Εφαρμογή προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ οίκον"

Tο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πιστοποιεί την ενεργειακή κλάση του ακίνητου προτού γίνουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών βγαίνει το 2ο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αποδεικνύει ότι όντως εφαρμόστηκαν οι προτάσεις-σενάρια που έκαναν οι ενεργειακοί επιθεωρητές και ότι το κτίριο όντως έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά.

Ισχύς Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι 10 έτη , εκτός εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, οπότε η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το
διάστημα των δέκα (10) ετών. Δηλαδή, για το διάστημα των δέκα χρόνων (και εφόσον δεν έχει εκδοθεί νέο ΠΕΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο) χρησιμοποιείται το ίδιο ΠΕΑ και δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ, για όσες περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή νέων μισθώσεων προκύψουν.

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
2. Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες / δικαιολογητικάπου θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης.
3. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης (επιτόπιος έλεγχος) στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
4. Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α μετά το επιτόπιο έλεγχο , τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και τη διενέργεια των κατάλληλων υπολογισμών.
5. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Βασικά στοιχεία ακινήτου:

• Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
• Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2).
• Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου.
• Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
• Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας-Ιδιοκτήτη.

• Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ).
• Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας Α.Φ.Μ.
• Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου.

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών

• Δ.Ο.Υ.
• Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Κτίρια με οικοδομική άδεια πριν το 1983.

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).
2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση).
3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα.
4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα.

Κτίρια με οικοδομική άδεια μετά το 1983.

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).
2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση).
3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα.
4. Οικοδομική Άδεια
5. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα.
8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό).

Εξαιρέσεις μισθώσεων :

• Παρατάσεις ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων.
• Τροποποιήσεις όρων υφιστάμενων μισθώσεων.
• Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων-αγροτεμαχίων).
• Μισθώσεις βιομηχανιών , βιοτεχνιών, εργαστηρίων, παρασκευαστήριων , συνεργείων, σταθμών παραγωγής , πρατηρίων καυσίμων , αποθηκών.

Εξαιρέσεις μεταβιβάσεων :

• Μεταβιβάσεις κάθε είδους γηπέδων.
• Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων - διατηρητέων κτιρίων.
• Γονικές παροχές - δωρεές - αποδοχές κληρονομιάς.
• Μεταβιβάσεις βιομηχανιών , βιοτεχνιών, εργαστηρίων, παρασκευαστήριων , συνεργείων, σταθμών παραγωγής , πρατηρίων καυσίμων , αποθηκών

banner-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf