Ενημερωτικό Blog

Φεβρουάριος 4, 2015

Βασικά Συστήματα Θέρμανσης

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων διακρίνονται και κατηγοριοποιούνται βάσει των εξής χαρακτηριστικών: Την τοπολογία τους (κεντρικά , ημικεντρικά , τοπικά). Την πηγή ενέργειας την οποία μετατρέπουν σε θερμότητα ( Πετρέλαιο , Φυσικό αέριο, Υγραέριο, Βιομάζα, Ηλεκτρική […]
Φεβρουάριος 3, 2015

Συστήματα Ψύξης

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στον πλανήτη μας είναι αυτή της αύξησης του παγκόσμιου μέσου όρου θερμοκρασίας. Μία αλλαγή που την αντιλαμβανόμαστε όλοι και που πλέον έχουμε […]
Ιανουάριος 17, 2013

Ενεργειακη αναβάθμιση

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε, ώστε να θωρακίσουμε ένα κτίριο έναντι των απωλειών που έχει και να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο.