Ενημερωτικό Blog

Δεκέμβριος 4, 2016

Κατανάλωση ενεργειας στο σπίτι

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, με την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα […]
Δεκέμβριος 1, 2016

Σήμανση ηλεκτρικών συσκευών

Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών παρέχει στους καταναλωτές, κατά τρόπο απλό και κατανοητό, ακριβείς, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, τις επιδόσεις και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά (όπως για παράδειγμα η χωρητικότητα, η κατανάλωση νερού κ.α.), των προϊόντων οικιακής χρήσης. Ουσιαστικά συνιστά το σύμβουλο των καταναλωτών στην επιλογή εκείνου του προϊόντος με το χαμηλότερο, συγκριτικά, κόστος λειτουργίας.
Νοέμβριος 26, 2016

Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, έτσι […]
Νοέμβριος 4, 2016

Ενοποίηση- Διαχωρισμός παροχών ΔΕΗ

Για την ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, λόγω τροποποίησης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης του ακινήτου) να απευθυνθεί με αίτηση του στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα απαιτείται : Αδειούχος ιδιώτης ηλεκτρολόγος […]
Μάιος 4, 2015

Βιοκλιματικος Σχεδιασμός Κτιρίων

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα,με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την […]
Απρίλιος 4, 2015

Τηλεμετρία Φωτοβολταικων

Η σημασία της συντήρησης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, για την εξασφάλιση της σωστής και αδιάλειπτης λειτουργίας, είναι αδιαμφισβήτητη. Παράλληλα όμως, ένας σπουδαίος παράγοντας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μια φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι και η συνεχής παρακολούθηση της […]
Φεβρουάριος 4, 2015

Βασικά Συστήματα Θέρμανσης

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων διακρίνονται και κατηγοριοποιούνται βάσει των εξής χαρακτηριστικών: Την τοπολογία τους (κεντρικά , ημικεντρικά , τοπικά). Την πηγή ενέργειας την οποία μετατρέπουν σε θερμότητα ( Πετρέλαιο , Φυσικό αέριο, Υγραέριο, Βιομάζα, Ηλεκτρική […]
Φεβρουάριος 3, 2015

Συστήματα Ψύξης

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στον πλανήτη μας είναι αυτή της αύξησης του παγκόσμιου μέσου όρου θερμοκρασίας. Μία αλλαγή που την αντιλαμβανόμαστε όλοι και που πλέον έχουμε […]
Ιανουάριος 17, 2013

Ενεργειακη αναβάθμιση

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε, ώστε να θωρακίσουμε ένα κτίριο έναντι των απωλειών που έχει και να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο.