Επιλέξιμες Παρεμβάσεις Εξοικονομώ 2020

Ανώτατα Όρια Επιλέξιμων Δαπανών

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΙΑΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ζ.Ν.Χ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ.