Ηλεκτρολογικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρολογική μελέτη και υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για κτίρια διαφόρων χρήσεων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης .

Οι κύριοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε μια ηλεκτρική μελέτη είναι :
  • Η τήρηση των κανονισμών και προτύπων ασφαλείας
  • Η ικανοποίηση των εξελισσόμενων αναγκών των χρηστών
  • H ποιότητα κατασκευής και η πρόληψη των λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών
  • Το ελεγχόμενο λειτουργικό κόστος και κόστος κατασκευής
  • Η ευελιξία επεκτασιμότητας της για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις

Οι κατηγορίες των ηλεκτρολογικών μελετών που αναλαμβάνει το γραφείο μας

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων
Μελέτη Φωτισμού κτιρίου.
Μελέτη Εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας

Η Μελέτη Ηλεκτρικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ,είναι η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (σχέδια και εκθέσεις) από διπλωματούχο – πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία κατατίθεται στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΕΛΟΤ HD385).
Η μελέτη Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ξεκινάει από την μελέτη θεμελιακής γείωσης (απαραίτητη βάση της νομοθεσίας σε όλες τις νέες οικοδομές) και την μελέτη αντικεραυνικής προστασίας.
Στην συνέχεια γίνεται η μελέτη ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός-πρίζες-λοιπά φορτία) καθώς και ασθενών ρευμάτων(τηλεφωνικό δίκτυο – δίκτυο τηλεόρασης – οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για :

  • Αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας.
  • Διασυνδεδεμένο σύστημα φωτοβολταϊκών - Πρόγραμμα ΦΒ στεγών.
  • Διασυνδεδεμένο σύστημα φωτοβολταϊκών- Πρόγραμμα net metering/ ενεργειακός συμψηφισμός.
Στα φωτοβολταικά συστήματα, πρέπει να διεξάγεται ΠΑΝΤΑ εξατομικευμένη μελέτη ενεργειακών αναγκών πρίν την εγκατάστασή τους.

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση εξατομικευμένης μελέτης και σχεδίασης του φωτοβολταικού συστήματος που χρειάζεστε.
Επιπλέον μαζί με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταικών συστημάτων στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Κρήτη

Μελέτη Φωτισμού κτιρίου: εκπονείται με τη βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
Ο σωστός φωτισμός ενός κτίσματος το κάνει περισσότερο λειτουργικό ενώ του προσδίδει και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία.
Γίνεται επιλογή τύπων και θέσεων φωτιστικών σωμάτων, αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες και οι όψεις ενός κτιρίου (αρχιτεκτονικός φωτισμός)

H Μελέτη Εξοικονόμησης ενέργειας: εκπονείται τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
Μια προσεκτική μελέτη της ενεργειακής ταυτότητας της οικίας σας, του καταστήματος ή γενικά του οικήματός σας μπορεί να σας αποκαλύψει συνήθειες ή εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη και άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τον οικιακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό. (π.χ. φώτα που ανάβουν ξεχασμένα ή χωρίς να είναι απαραίτητο).
Η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σας προτείνει λύσεις όχι απαραίτητα σύνθετες και ακριβές αλλά με άμεσα αποτελέσματα.

Μελέτη διαχείρισης κτιρίου (BMS-Smart home): Με τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων ή έξυπνο σπίτι (για πιο μικρής έκτασης εφαρμογές) μπορεί να γίνει έλεγχος συσκευών κεντρικά αλλά και απομακρυσμένα (status ON-OFF).
Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι ο φωτισμός, η ψύξη-θέρμανση, και τα συστήματα ασφαλείας (συναγερμός – πυρανίχνευση-κάμερες) για τα οποία πέρα από απομακρυσμένο έλεγχο μπορούμε να έχουμε και καταγραφή ή online παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.