Κατανάλωση ενεργειας στο σπίτι

Σήμανση ηλεκτρικών συσκευών
Δεκέμβριος 1, 2016
3D φωτορεαλισμός – εσωτερικο
Φεβρουάριος 4, 2017

Κατανάλωση ενεργειας στο σπίτι

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστημα
Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, με
την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα
επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές χρήσεις (θέρμανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό
χρήσης, μαγείρεμα, φωτισμός κ.α.) στον οικιακό τομέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη
των χρησιμοποιούμενων καυσίμων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν πληροφορίες που
αφορούν στις συνήθειες των χρηστών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας στα
νοικοκυριά, στα είδη και τον αριθμό των συσκευών και συστημάτων που χρησιμοποιούν, ενώ
εξετάστηκε και η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στον οικιακό τομέα. Τέλος,
συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία για τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των
νοικοκυριών.
Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδομένα είναι οι χειμερινοί (Οκτώβριος 2011 – Απρίλιος
2012) και θερινοί μήνες (Μάιος 2012 – Σεπτέμβριος 2012) καθώς και οι χειμερινοί και θερινοί –
πριν τη διενέργεια της έρευνας- μήνες (Οκτώβριος 2010 – Απρίλιος 2011) και (Μάιος 2011 –
Σεπτέμβριος 2011), αντίστοιχα.

Η έρευνα υλοποιήθηκε µε τη συνδροµή, ως τεχνικού εµπειρογνώµονα, του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ (www.cres.gr)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • Θέρμανση χώρων63%
  • Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)6%
  • Μαγείρεμα17%
  • Ψύξη Χώρων2%
  • Φωτισμός2%
  • Συσκευές (ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές)10%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας: Μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νοικοκυριό (kWh) 3.750.
Το γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά τελική χρήση.

Κατά µέσο όρο, το 38,4% της συνολικής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από ένα νοικοκυριό είναι για το µαγείρεµα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου, το 10,6% για τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων και, µόλις, το 6,6% για το φωτισµό και το 4,9% για την ψύξη της κατοικίας.

Κατεβάστε την έρευνα εδώ