Νεό Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον ΙΙ”

Φόρμα υπολογισμού χρεώσεων ΔΕΗ (Τιμολόγιο Γ1)
Ιούνιος 20, 2017
Αίτηση για το νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Φεβρουάριος 9, 2018

Νεό Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον ΙΙ”

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 2

Σε τελικό στάδιο , σύμφωνα με πληροφορίες , βρίσκεται ο Οδηγός Εφαρμογής του ΥΠΕΝ για το νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον».

Κλειδιά για την επιτυχή ένταξη της κατοικίας σας στο νέο Εξοικονομώ κατ οίκον :

  • Η σωστή προετοιμασία για την υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου
  • H ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική μελέτη για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου
  • καθαρό ιδιοκτησιακό τοπίο
  • συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών πριν την υποβολή της αίτησης.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος, ενώ αναμένεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις σε λίγες εβδομάδες, να αρχίσει η πολυαναμενόμενη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων, καταρτίζεται ο Οδηγός Εφαρμογής του νέου «εξοικονομώ κατ’ οίκον» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος εξειδικεύει τα βήματα και τις ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος και αναμένεται άμεσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υπό τελική διαμόρφωση Οδηγό Εφαρμογής του ΥΠΕΝ, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά υπαγωγής, τα οποία στο μεταξύ θα έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο, προσκομίζονται στο ΥΠΕΝ, με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Η εκ των προτέρων πληρότητα των δικαιολογητικών θα είναι καταλυτικό στοιχείο για να γίνουν οι αναγκαίες πληρωμές των εργασιών και να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες επιδοτήσεις.

Σημαντικές Παρατηρήσεις :

  • Όσοι έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά, στο στάδιο της διασταύρωσης των στοιχείων, όχι μόνον θα απορρίπτονται αυτομάτως από το πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουν προβεί σε σχετικές εργασίες, αλλά θα αντιμετωπίζουν και κυρώσεις.
  • Τονίζεται επίσης ότι: «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης». Δηλαδή λάθη και παραλείψεις μετά την υποβολή της αίτησης δεν διορθώνονται αλλά θα αποβαίνουν μοιραία.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις και για λόγους κατάταξης στη σειρά προτεραιότητας, η άλλου λόγους δεν θα εγκριθούν, θα ενημερώνονται εντός 10 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απόρριψης. Στην ενημέρωση θα αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψής τους.
Προυποθεσεις υπαγωγης ακινήτου στο νέο Εξοικονομώ κατ οικον

Ποσοστά επιδότησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 2 ανά κατηγορία εισοδήματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες)
Η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και εξωφύλλων (πατζούρια, ρολά, τέντες)
Η Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε τοίχους , δώμα / στέγη και πιλοτή.
Η Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
( Αντλία θερμότητας κ.α.)
Η Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) .
Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου στο σύνολο της

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ένταξη στο «Πρόγραµµα Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον» για κατοικίες που βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Κρήτης.