Αίτηση για το νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Φεβρουάριος 9, 2018
Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ: Επιλέξιμες παρεμβάσεις & Προϋπολογισμός
Φεβρουάριος 10, 2018

Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ: Προϋποθεσεις & Κριτήρια

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Βασικές Προυποθέσεις

Βασικές προυποθέσεις συμμετοχής στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ .

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επικαρπωτή/ κύριου προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου αξιολογείται η αίτηση.

Ποσοστά επιδότησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ ανά κατηγορία εισοδήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσε τον οδηγό του προγράμματο ΕΔΩ

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810 224224 , η να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στην ηλεκτρονική μας φόρμα ΕΔΩ και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας...