Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον ΙΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» είναι επιτέλους ΕΔΩ!

Έπειτα από την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης , το "Εξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ" μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με την υποβολή αιτήσεων να ξεκινά οριστικά την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου.

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το πρόγραμμα ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας,όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος/ μονοκατοικίας και τυχόν επιπλέον επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28/02/2018.


Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Το ΥΠΕΝ, αμέσως μετά την ανακοίνωση υπογραφής της ΚΥΑ, έδωσε στη δημοσιότητα τον αναλυτικό Οδηγό του Προγράμματος. Διαβάστε τον ΕΔΩ.

Κλειδιά για την επιτυχή ένταξη της κατοικίας σας στο νέο Εξοικονομώ κατ οίκον :

  • Η σωστή προετοιμασία για την υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου
  • H ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική μελέτη για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου
  • Το καθαρό ιδιοκτησιακό τοπίο
  • Η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών πριν την υποβολή της αίτησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες)
Η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και εξωφύλλων (πατζούρια, ρολά, τέντες)
Η Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε τοίχους , δώμα / στέγη και πιλοτή.
Η Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
( Αντλία θερμότητας κ.α.)
Η Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) .
Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου στο σύνολο της

Βασικές προυποθέσεις συμμετοχής στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ποσοστά επιδότησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσε τον οδηγό του προγράμματο ΕΔΩ


Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810 224224 , η να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στην ηλεκτρονική μας φόρμα ΕΔΩ και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας...