Εξοικονομηση Ενεργειας

Δεκέμβριος 10, 2017

Νεό Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον ΙΙ”

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεκέμβριος 4, 2016

Κατανάλωση ενεργειας στο σπίτι

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, με την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα […]
Δεκέμβριος 1, 2016

Σήμανση ηλεκτρικών συσκευών

Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών παρέχει στους καταναλωτές, κατά τρόπο απλό και κατανοητό, ακριβείς, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, τις επιδόσεις και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά (όπως για παράδειγμα η χωρητικότητα, η κατανάλωση νερού κ.α.), των προϊόντων οικιακής χρήσης. Ουσιαστικά συνιστά το σύμβουλο των καταναλωτών στην επιλογή εκείνου του προϊόντος με το χαμηλότερο, συγκριτικά, κόστος λειτουργίας.
Φεβρουάριος 4, 2015

Βασικά Συστήματα Θέρμανσης

Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων διακρίνονται και κατηγοριοποιούνται βάσει των εξής χαρακτηριστικών: Την τοπολογία τους (κεντρικά , ημικεντρικά , τοπικά). Την πηγή ενέργειας την οποία μετατρέπουν σε θερμότητα ( Πετρέλαιο , Φυσικό αέριο, Υγραέριο, Βιομάζα, Ηλεκτρική […]