Κατηγορία: Φωτοβολταικα

Φωτοβολταικα - συντηρηση -βελτιστοποιηση - τεχνικη υποστηριξη

Τηλεμετρία Φωτοβολταικών

Η σημασία της συντήρησης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, για την εξασφάλιση της σωστής και αδιάλειπτης λειτουργίας, είναι αδιαμφισβήτητη. Παράλληλα όμως, ένας σπουδαίος παράγοντας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μια φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι και η συνεχής παρακολούθηση της μέσω εξελιγμένων συστημάτων τηλεμετρίας. Λόγω αναρίθμητων απρόβλεπτων παραγόντων, μπορεί ανά πάσα στιγμή είτε η παραγωγή να διακοπεί ,είτε να …

Continue reading »

Αυτόνομο – Υβριδικό σύστημα

Τι είναι το αυτόνομο σύστημα; Ως αυτόνομο σύστημα ορίζεται ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας( φωτοβολταϊκά- ανεμογεννήτριες κ.α.), που διοχετεύει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του χώρου που έχει εγκατασταθεί (δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ). Σκοπός επομένως του αυτόνομου συστήματος είναι να παρέχει …

Continue reading »

Συντήρηση φωτοβολταικών

Η συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου. Η τακτική ετήσια συντήρηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των υλικών που απαρτίζουν το φωτοβολταϊκό πάρκο. Η σωστή συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα : Βελτιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας. Μείωση των βλαβών και συνεπώς …

Continue reading »