ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Κωνσταντίνα Δημητρίου

Διπλωματούχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ.

MSc in Energy Systems


+30 6978340624
kdimtriou@energeiako-spiti.gr

Μιχάλης Φουντουλάκης

Διπλωματούχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ.

MSc in Energy Systems


+30 6985885352
info@energeiako-spiti.gr

Συνεργάτες Μηχανικοί

Σαββάκης Νίκος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός


Μεταλλικές Κατασκευές
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Οικοδομικές Άδειες

Τερζάκη Μαρία

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός


Οικοδομικές Άδειες
Τοπογραφικές Μελέτες
Ανακαινίσεις

Μαντζαρίδης Θωμάς

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός


Δημόσια Έργα
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Οικοδομικές Άδειες

Φουντουλάκη Κάλλια

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός


Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Οικοδομικές Άδειες