ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Κωνσταντίνα Δημητρίου

Διπλωματούχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ , Α.Π.Θ.

Πιστοποιημένη Ενεργειακός Επιθεωρητής 'Γ Τάξης


+30 6978340624
kdimtriou@energeiako-spiti.gr

Μιχάλης Φουντουλάκης

Διπλωματούχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ.

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής 'Γ Τάξης


+30 6985885352
info@energeiako-spiti.gr