ΕΡΓΟ 1

ΕΡΓΟ 1

 

  • Τοποθεσία : Κουνάβοι
  • 9 φ/β συλλέκτες  JINKO SOLAR  JKM520M-72HL4-V A  Μονοκρυσταλλικό
  • Inverter  ABB  FIMER UNO DM 5.0