ΕΡΓΟ 2

ΕΡΓΟ 2

  • Τοποθεσία : Μοίρες
  • 16 φ/β συλλέκτες  JINKO SOLAR JKM455M-60HL4  455W Μονοκρυσταλλικό
  • Inverter  Huawei 8ktl