Φωτοβολταϊκά

 • Τοποθεσία : Ηράκλειο
 • 10 φ/β συλλέκτες  JINKO SOLAR  JKM470M-7RL3 Μονοκρυσταλλικό
 • Inverter   ABB (Fimer) μοντέλο UNO 5.0
 • Date
  Νοέμβριος 20, 2022
  Τοποθεσία : Ηράκλειο 10 φ/β συλλέκτες  JINKO SOLAR  JKM470M-7RL3 Μονοκρυσταλλικό Inverter   ABB (Fimer) μοντέλο UNO 5.0
 • Date
  Νοέμβριος 20, 2022
    Τοποθεσία : Κάτω Καλέσσα 10 φ/β συλλέκτες  JA SOLAR JAM72S10/MR Series Half-Cell Module 415W Μονοκρυσταλλικό Inverter   ABB (Fimer) μοντέλο UNO 4.6
 • Date
  Νοέμβριος 20, 2022
  Τοποθεσία : Μοίρες 16 φ/β συλλέκτες  JINKO SOLAR JKM455M-60HL4  455W Μονοκρυσταλλικό Inverter  Huawei 8ktl
 • Date
  Νοέμβριος 13, 2022
    Τοποθεσία : Κουνάβοι 9 φ/β συλλέκτες  JINKO SOLAR  JKM520M-72HL4-V A  Μονοκρυσταλλικό Inverter  ABB  FIMER UNO DM 5.0